Üç Esaslı Kadın

Üç Esaslı Kadın
Üç esaslı kadın olmalı erkeğin hayatında

Bir ana, biri bacı, bir diğeri sertacı

Biri varlık sebebi

Biri geleni bilmek için ellere gideni olan

Biri ellerden gelen gideni bilmek için

Biri seni doğurmalı biri sana doğurmalıBekir K Ahıskalı2004 Acı Kokar Karanlıklar